GDPR

Dataskyddspolicy – GDPR

Therese Tapper Hälsokonsult skyddar dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Therese Tapper Hälsokonsult säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter som namn och kontaktuppgifter, men även din hälsodeklaration som du fyller i vid ditt första besök med uppföljande besökshistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att hanteringen följer både gällande dataskyddsregler samt interna riktlinjer och rutiner.

I denna policy beskriver vi hur och varför Therese Tapper Hälsokonsult behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Bevarandetid:
Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättsliga förpliktelse som vi har i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.

Hälsodeklarationer och övrig kommunikation sparas i en period om tre (3) år efter det senaste besöket och raderas därefter.

Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att få ut ett utdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Vissa rättigheter gäller först från och med den 25 maj 2018 när den nya dataskyddsförordningen börjar gälla. För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se